top of page

FØR TAKST

ENEBOLIGER

 1. Kopi av tegning av boligen

 2. Kopi av skjøte

 3. Kopi av målebrev for eiendommen

 4. Kopi av ferdigattest og brukstillatelse

 5. Tidligere takst/salgsoppgave

 6. Ligningsverdi (står på utkast til skatt, samt i selvangivelsen)

 7. Forsikringsselskap og polisenummer (bygningsforsikringen)

 8. Noter gjerne opp eventuelle feil eller mangler ved boligen som dere vet om

ANDELSLEILIGHETER (også aksje- og obligasjonsleiligheter) 

 1. Leilighetsnummer, andelsnummer, opprinnelig innskudd

 2. Husleieslipp

 3. Årsoppgave (grønn og hvit slipp (A5), som er lagt ved siste selvangivelse)

 4. Innkalling til generalforsamling med regnskap for siste år

 5. Tegning av boligen

 6. Tidligere takst/salgsoppgave

 7. Navn på forretningsfører, samt tlfnr.

 8. Sameiets forsikringsselskap med polisenr.

SELVEIERLEILIGHETER

 1. Årsoppgave (grønn og hvit slipp (A5) som er lagt ved siste selvangivelse)

 2. Innkalling til sameiemøte med regnskaper (for siste år)

 3. Tegning av boligen

 4. Kopi av skjøte

 5. Opplysninger om fellesutgifter - måneds-eller kvartalslipp

 6. Tidligere takst/salgsoppgave

 7. Navn på forretningsfører, samt telefonnummer

 8. Sameiets forsikringsselskap med polisenummer

 9. Noter gjerne opp eventuelle feil eller mangler ved boligen som dere vet om

FRITID

Trenger du takst på din fritidseiendom, eller rådgivning i forbindelse med festeforhold, kan vi hjelpe deg. Spørsmålene er ofte mange rundt begrepene festeavgift, innløsningsrett, festetid etc., og ikke sjelden oppstår det konflikter mellom fester og grunneier. Vi har bred erfaring på området, og våre oppdragsgivere er både festere, grunneiere og advokater. 

Boligtakstmannens oppgave er å skape trygghet for partene i boligomsetningen Når det er behov for taksering, betyr det gjerne at det dreier seg om betydelige verdier. Kanskje verdier som kan verdsettes forskjellig. Det vanligste, og kanskje beste eksempelet finner man når en bolig skal omsettes. Selger vil gjerne ha mest mulig for boligen, mens kjøper ikke ønsker å  betale mer enn absolutt nødvendig.

Det kan være stort sprik mellom selgers og kjøpers verdioppfatninger. Skal et salg komme i stand, må begge parter bli fornøyd.  

 

Takstmannens oppgave er å vurdere boligen/bygningens tilstand samt fastslå riktig pris, slik den er i markedet på det aktuelle tidspunktet. Noen ganger kan likevel kjøper og selger bli enige om en annen pris, og det kan være naturlige grunner til det. Kjøper og selger (og evt. andre involverte) har ofte egne verdioppfatninger, gjerne som følge av sin interesse i eiendommen og omsetningen av den. De ulike partene er involvert, ikke bare økonomisk, men ofte også følelsesmessig.  
 
Et viktig kjennetegn ved takstmannen er hans nøytralitet. Han har ingen økonomiske interesser knyttet til selve salget, og kan se det hele utenfra. Dessuten er han et fagmenneske på området, og kan gjøre en vurdering både av det tekniske og det markedsmessige på det aktuelle tidspunktet. 
 
Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene, gjennomføre en faglig vurdering av bygningsdeler samt verdivurdering og tallfeste disse verdiene. Dette er ingen enkel oppgave, den stiller store krav til takstmannen, til bakgrunn og kompetanse.  

bottom of page