top of page

Varemerket 

Lakkseglet er varemerket på Norsk Takst (NT) takstmenn og takstprodukter som inngår i Norges TakseringsForbunds produktspekter. Uansett hvor du som kunde befinner deg i Norge, skal du ved vår søketjeneste "Søk etter takstmann" få treff på en eller flere av våre medlemmer som tilbyr de tjenester du søker. 

Samtidig skal du være trygg på at takstmannen tilfredsstiller Norsk Takst (NT) sitt høye faglige og etiske standard. 

Uavhengighet

Enhver takstmann i Norsk Takst (NT) er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til objektets verdi. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven. 

Taushetsplikt

Takstmenn som er medlemmer av Norsk Takst (NT) er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du skal som kunde være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i Norsk Takst (NT) har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver. Skilsmisser eller økonomiske ufører kan være typiske eksempler på situasjoner med ønske om diskresjon. Men om tilfellet virker lite eller stort, gjelder uansett taushetsplikten. Alle har rett på en fordomsfri og likeverdig behandling, og får det gjennom bruk av Norsk Takst (NT) sine medlemmer. 

Etterutdanning

Alle Norsk Takst (NT) medlemmer gjennomgår obligatorisk og høyt kvalitetssikret etterutdanning. Formålet med etterutdanning er å sikre høy kvalitet og markedsledende kompetanse som igjen skal komme takstbrukerne til gode.

Nærbilde av teknisk tegning.
ØNSKER DU Å BYTTE BOLIG?

En NY TAKST / VERDIVURDERING vil kunne avdekke hva din nåværende bolig kan selges for uten at du trenger å kontakte eiendomsmegler.

 

En TAKST er en objektiv uavhengig vurdering av en nøytral markedsaktør i motsetning til en enkel meglervurdering hvor formålet som oftest er å få  et  salgsoppdrag. For å kunne vurdere bytte av bolig er det viktig å vite hvor store verdier en sitter på.

Takst som grunnlag for bedre lånebetingelser.

Lenge siden du takserte eiendommen din ?

Det lønner seg nesten alltid å ta en ny takst og kontakte banken for bedre betingelser.


Skal du kjøpe ny bil, hytte, båt, innbo eller pusse opp boligen så kan du ved å foreta en NY TAKST ofte oppnå bedre betingelser i forbindelse med "lån med pant i boligen". Dette er nesten alltid vesentlig billigere enn å ta opp forbrukslån.

Betaler du for mye skatt i forbindelse med ligningsverdien på bolig?

Har du sjekket ligningsverdien på boligen din? Denne er ofte satt for høyt og skal ikke utgjøre mer enn ca 30% av anslått markedsverdi. Derfor kan det være lurt å foreta en ny verdivurdering for å fastsette korrekt markedverdi. For sekundærbolig kan ligningsverdien kreves nedsatt hvis den overstiger 90% av dokumentert markedsverdi.

bottom of page