top of page

RAPPORT

BOLIGSALGSRAPPORT 

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 2 største takstorganisasjonene i Norge NITO og NTF som nå er slått sammen under navnet Norsk Takst. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan leveres med verdivurdering og/eller arealberegning, (se mer om boligsalgsrapport nederst på siden). 

REKLAMASJONSVURDERING 

Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering i forbindelse med eierskifte. 

TILSTANDSRAPPORT 

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen, og er ofte brukt ved salg og eiendomsovertakelse. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten verdivurdering / markedsverdi. 

TOMTETAKSTER  

Taksering av bolig og fritidstomter, gjelder ved både nye tomter samt eventuelt utkjøp av festetomter.

ENERGIMERKING 

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger. Alle som skal selge eller leie ut bolig som er større enn 50 m2, må etter 1. juli 2010 energimerke boligen og få en energiattest. Vi utfører også energimerking med tiltaksvurdering gjennom ENOVA sitt system. Se ytterligere info vedrørende støtteordninger på ENOVA.no 

VERDITAKSERING 

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m. Verditakst benyttes oftest i forbindelse med arv / overdragelse og salg av bolig / fritidseiendom.

VERDIVURDERING

En enklere form for takst, ofte benyttet som grunnlag for vurdering av salg av bolig. Når man har sett nærmere på markedet, og foretatt sitt valg om å selge bør verditaksering finne sted. Mange benytter den også som grunnlag for refinansiering av eksisterende boliglån.

MER OM BOLIGSALGSRAPPORT / TILSTANDSRAPPORT 

Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.

Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

 

Mens en Tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

  

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten.

 

Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.  

 

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger. 
 
Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

 

Resultatet av å  benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister. 

Boligsalgsrapport reduserer konfliktnivået

-

#1

Når selger og kjøper har samme oppfatningen av boligens tilstand gis det i mindre grad over- eller underpris

 

#2

Lik oppfatning av boligen reduserer mulighetene for en del ”ubehagelige overraskelser” og reduserer sannsynligheten for konflikt

 

#3

Statistikk fra eierskifteforsikring viser at konflikter/klager er btydelig redusert ved økt brukt av Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport.

 

#4

Bruken av Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport har økt sterkt senere år

 

#5

Den økende bruken av BSR bidrar til reduksjonen av konfliktnivået i Norge

bottom of page